Mitler, toplumdan topluma değişmekle beraber insan doğasının ortak özünden dolayı birbirine benzer ögeler taşırlar. Aslında her hikayede kendimize dair bir yaşanmışlık bulma sebebimiz bundandır. 

Hikayeye başlamadan önce kısa bir bilgi vermek istiyorum. Hinduism’de Brahman, Vishnu ve Shiva üçlü birliği oluşturur. Brahman, yaratılışı, Vishnu varoluşu, Shiva ise yok oluşu temsil eder. Her sona eriş yeni bir başlangıcın habercisidir.

Hikayemizin baş kahramanları Vishnu ve onun taşıyıcısı Ananta.
Vishnu, evrendeki düzenin, huzurun sürdürülmesinden sorumludur. Rahat kanepesi, binbaşlı yılan Ananta’nın üzerinde dinlenirken evrende olup biteni seyreder. Ananta’nın bin başı Vishnu’ya barınak sağlar, onu gölgede tutar. Vishnu ve Ananta, Kozmik Denizin yüzeyinde hafif hafif sallanarak gidip gelirler. 

Vishnu, günün birinde Shiva ile Tilia Ormanlarında yaşadığı maceradan eve döndüğünde Shiva’nın dansı “Ananda Thandavam” dan ve onun sanatkarlığından sarhoş durumdadır. Ananta’nın üzerine uzanır ama bir türlü rahat durmaz, sürekli kıpırdanır. Ananta bin başlı yılan nam-ı diğer Shesha, Vishnu’ya neden böyle hissettiğini sorar. Vishnu, Shiva’nın dansını seyrettiğini, yerinde duramayışının duyduğu heyecan ve mutluluktan kaynaklandığını anlatır. 

Shesha’yı bir merak sarar ve o da Shiva’nın dansını görmek ister. Ancak bunun için vücud bulmak zorundadır yani ölümsüz olma halinden ölümlü olma haline geçer. Shesha toprak altı yılanıdır,  oyuk açarak derinlere doğru iner. Yarı insan yarı yılan olarak vücuda gelir ve Tilia ağaçlarının olduğu ormanı arar bulur. 

Uzun yıllar ormanda ağaçlar arasında arayışını sürdürür ve sonunda Shiva’nın sunağı  Shiva Linga’ya varır. Ancak birileri ondan önce Linga’yı kutsamış ve muhteşem taze a çiçekler bırakarak Shiva’ya adaklar adamıştır. Shesha, aynı çiçeklerden arar ama bulamaz. Bulduklarına da yükseklere tırmanamadığı için erişemez. Ağaçlara rahatça tırmanan kaplan ayaklı mitik ermiş kişi (rishi) Vyagrapada o harikulade çiçekleri sunmuştur. Efsaneye göre Vyaprapada, arıların bile ulaşamayacağı yükseklikteki taze, el değmemiş çiçekleri toplayıp Shiva’ya sunmakla görevlidir. Çiçekleri toplarken ayakları dikenlerden, taşlardan yara, bere içinde kaldığı için Shiva ona kaplan ayaklarını bahşeder. Böylece Vyagrapada ağaçlara, kayalara tırmanarak kolayca el değmemiş çiçekleri toplar ve Shiva Linga’ya bırakır.

 

Shesha, fark eder ki onun sunabileceği en iyi adak onun için hakiki olandır. Başkasının adağının peşinden gitmesi başkasının çizdiği yolda arayışına devam etmek gibidir. Shesha, kök, tohum, kabuklu yemiş toplayabilir çünkü o bir yer altı yılanıdır. Onları adak olarak sunar. Shesha’nın gerçek arayan olduğunu gören Vyagrapada, ağaçlardan onun yanına iner. Kaplan ayaklı Vyagrapada ve yılan ayaklı Shesha yolculuğa birlikte devam ederler.

 

 

 
 

İyi pratikler dilerim.

Rana