Tibet dilinde meditasyon için kullanılan “Gom” kelimesi, aşina olmak anlamına gelir. Meditasyon esnasında temelde iki şeyle aşina oluruz; ilki zihnimizin nasıl çalıştığı, ikincisi zihnimizin içeriğinin ne olduğu.

Meditasyon merkezimizde kalabilmemizi sağlar. Hiç değişmeyen mutluluk hali yaratmaya ve onu korumaya yönelik değildir bilakis zihindeki tüm değişken hareketleri, iniş-çıkışları gözlemleme cesaretini göstermektir. Çünkü zihin akışkandır. Herşey değişir hiç bir şey aynı kalmaz.

Düzenli meditasyon uygulaması bize güç, istikrar ve açıklık kazandırır. Güç, her seferinde bir düşüncenin peşine takılıp senaryo yazmaya başladığımızı hissettiğimiz anda nefese geri dönebilmektir. Zihin kasınızı güçlendirmek, bir yoga pozunda her defasında daha uzun süre kalabilmek gibidir. İstikrar, akışkan ve iniş-çıkışlarla dolu olan zihinde dengeyi bulmamızı sağlar. Dengeyi ararken ne çok gergin ne çok gevşek, belli bir durumda olması gereken neyse o olmayı araştırırız. Açıklık, olanı görmek ve gerçeklikle çalışmaktır. Herşey ile olduğu hali ile ilişki kurmaktır.

Günlük hayatın içinde meditasyon bize ne yarar sağlar ?

Oprah dan bir öğüt ?

“Yeniden başlamanın yolu içinize bakmaktır. Dikkatinizi dağıtanlardan sıyrılıp gözardı ettiğiniz o sezgiye odaklanmaktır. Dışarısı ne kadar stresli ve karmaşıksa içeride o kadar sakin olmak gerektiğini öğrendim. Ruhunuzun size yönelttiği yerle bağ kurmanın tek yolu bu.”

Oprah Winfrey ? Artık Biliyorum