Geometrik şekillerden adını alan Yoga pozları vardır.  Trikonasana, Üçgen Pozu bunlardan biridir Trikonasana pozuna dikkatle bakarsak; üç farklı üçgen gözümüze çarpar.  Bacaklar ve zemin arasında, öndeki bacak ve alttaki kol arasında, üstteki kol ve iki bacak arasında.

 Yoga mitolojisinde, 3’lü sembollerle sık karşılaşırız. AUM mantrasındaki doğum, yaşam ve ölümü temsil eden döngü. Brahman, Vishnu ve Shiva üçlüsü. Sri Yantra’daki aşağa ve yukarıya bakan dişi ve eril üçgen sembolleri ve Gunalar bunlardan birkaçıdır

Gunalar, enerjetik güçler. Satva, Rajas, Tamas.

Guna’lar, evreni ve içinde bulunan her şeyi birbirine ören enerjetik güçlerdir, dolayısıyla evrende olup biten ne varsa etkiler. Hayatımızın içinde olaylara karşı verdiğimiz davranışsal tepkiler olarak ortaya çıkarlar. Aslında her deneyimin içinde birbiriyle yer değiştirmek suretiyle her 3 Guna mevcuttur.

  • Tamas: Stabiliteyi temsil eder. Fazla tamas, atalet, donukluk ve şuursuzluk halini doğurur. Olaylara karşı kayıtsız kalmaya başlarız.
  • Rajas: Eylemi temsil eder. Harekete geçmek, bir şeyleri başlatmak ya da dışa vurmak veya nihayete erdirmek için gereken tutku ve yaratıcı enerjidir. Fazla rajas, ajitasyon yaratır.
  • Sattva: Hafiflik, bilinçlilik halini temsil eder. Hayatın içinde ahengi bulmak ve farkındalığı korumak için Rajas ve Tamas özü itibarıyla kötü değildir. Uykuya dalabilmek için tamasa ve zorluklarla mücadele edebilmek için rajasa ihtiyacımız vardır. Daha uyumlu bir varoluşa ulaşmamızı engelleyecek ölçüde oldukları zaman sorun çıkar.

 

Gunalar hayatımızı her açıdan renklendirir. Aslında her birine bu yaşamda ihtiyacımız var.

Miskin ve ağır hissettiğimiz zaman yataktan çıkmak istemeyiz, tamas ağır basar. Tembel hayvan gibi… Dikkatimizi dağıtma aşamasına gelecek kadar heyecanlı isek Rajasın dozu artmıştır.) Boğa gibi… Yoga yaparken hissettiğimiz dinginlik ve huzur büründüğümüz Sattva’yı arttırır. Kutsal bir inek gibi ☺️…

Guna’ları anlamak önemlidir. Hayatın zorlukları hassas dengemizi bozabilir, birbiriyle dans eden 3 enerji ne olduğumuzu, neyi nasıl gördüğümüzü ve görünmeyeni belirler. Tamas’ın sağlam zemini, rajasın canlılığı ve satvanın şefkat dolu farkındalığı hayatta bizi destekler.

Üç Guna’nın dışında Suddha Satva karşımıza çıkar. Safi iyilik anlamına gelir. Sattva Guna’nın da ötesine geçmemiz gerekir çünkü Sattva Guna ruhu subtil düzeyde maddesel varoluşa bağlar. Yaptığımız iyilik sonucu egomuz yükeselebilir, hükmetmeye başlayabiliriz. Zihnin Sudha Sattva hali ise yaşama duyduğumuz şükran için vermektir, aslında hiçbir şeyin bize ait olmadığını anlamaktır.

Küçük bir yazma pratiği yapmak istersen aşağıdaki sorulara içinden gelen cevapları verebilirsin.

Trikonasana pozunda kalırken bedende ve zihinde hangi hisler ortaya çıkıyor ? Pozdaki üçgen şekillerini, Gunalarla olan bağlantısını hatırladığın zaman pozla olan ilişkin nasıl şekillendi ?

Kendinle ilişkinde zihnini gözlem halindeyken hangi Guna daha ön plana çıkıyor ? 

Günlük faaliyetlerinde, ikili ilişkilerde Tamas ve Rajas’ın etkilerini hangi durumlarda hissediyorsun ? Kendimize zaman zaman bu soruları sorarakkendine dair araştırma, gözlem ve farkındalık içinde yolculuğumuza devam edebiliriz.

Namas’cray

Rana