Pincha Mayurasana

Baş aşağı denge pozlarında, boşluğun içinde beden hizasını kurmaya çalışırken analitik zihne oranla sezgisel zihin daha fazla devreye giriyor. Ön-arka, ileri-geri yön belirten tüm kavramlar neredeyse anlamını yitiriyor. Sezgilere dayalı olarak dinamik dengeye varmaya çalışıyoruz. Proprioseptif duyumuz, vücut parçalarının nerede olduğu ve nasıl hareket ettiklerine ilişkin bize bilgi veriyor.

Ön Kol Duruşuna hazırlanırken ağırlıklı olarak sekanslamaya dahil ettiğim poz grupları arkaya eğilmeler, omuz kuşağını, üst baldırları ve kasıkları açmaya yönelik pozlar. Hem güç hem esneklik isteyen bir ters duruş. Karın/kök güç farkındalığını geliştirmek benim için zaman alıyor. Daha ziyade kolların ve bacakların gücünü kullanarak pozda kalabiliyorum. Kök gücü yeteri kadar aktive etmeyince omurga/leğen tabanı bütünlüğünü kaybedebiliyorum. Yani, belli beden parçalarına görevi delege etmek pozun yarattığı baskıyı tüm bedene eşit olarak dağıtmanın önünde engel. Pozun Sanskrit karşılığı Pincha Mayurasana, Türkçesi tavuskuşu tüyü. Aslında pozun şekline baktığınızda görsel olarak aradaki bağlantıyı kurabiliyor insan.

Bu aralar Tara Brach’ın Radical Acceptance kitabını okuyorum. İlk aşama; olanı, olduğu haliyle, netlikle görmek. Hiçbir yorum yapmadan, yargıya varmadan, bahane üretmeden. İkinci aşama olanı olduğu gibi kendimize şefkat göstererek kabul etmek ve buradan hareketle ilerlemek. Bu formülü, matın dışında günlük hayatta uygulayabildiğimiz gibi fiziksel yoga asanaları için de hayata geçirebiliriz. Eklemlerinde hiperekstansiyonu çok fazla olan bir bedenim var. Mobilite, esneklik açısından bu avantaj gibi görünse de şartlara göre tam tersi  olabiliyor. Blessing can become a curse … Esneklikle gücü dengelemek yoga uygulamasına daha dengeli ve sağlıklı bir yerden yaklaşmamıza vesile oluyor. Zamana yayarak, acele etmeden, bedene karşı hassas davranmak yogada sürdürülebilirliğin anahtarı.