HATHA YOGA SOY AĞACINDA VİNYASA YOGA

“Oh Yogi, don’t practice asana without vinyasa.”

Rishi Vamana

Vinyasa Yoga, nefesin hareketleriyle koordine edilen spesifik asanaların akışkan biçimde sıralanışıdır. Vinyasa, özel biçimde yerleştirmek anlamına gelir. Matın üzerinde yoga pozlarını belli bir sıralanış içinde ve anlam ifade edecek şekilde birbirine bağlamanın ötesinde hayatın içinde, her alanda kendini gösterir. Doğaya baktığımız zaman ayın evreleri, mevsimler arasındaki geçişler, kuşların göç döngüsü aslında hepsi özel biçimde sıralanmıştır. Günlük yaşamda yemek yapmak için izlediğimiz yöntemlerdeki sıralanış, temelden yükselen binanın yapım tekniği, müzisyenin beste yapması ve sayısız örnek, ahenk içinde dizilerek ve özel biçimde yerleştirilerek karşımıza çıkar.

Vinyasa Yoga’da pozlar, mantra meditasyonunda kullanılan bir malanın taneleri gibi birbirine bağlı şekilde dizilir, uygulama hareket halinde meditasyon halini alır. Vinyasa Akışta pozların içinde uzun süre kalınmaz. Böylece uygulayıcı kendini pozlarla ve bedeniyle özdeşleştirmez

Pattabhi Jois’in altı serilik Ashtanga Vinyasa Yoga’sı en bilinenidir. Jois’in hocası Krishnamacharya, vinyasayı yoganın dönüştürücü sürecinin merkezi olarak görür.  Aynı zamanda hayatın tüm yönlerine uygulanabilir olduğuna işaret eder. Yoga uygulamasında öğrencilerin bireysel ihtiyaçlarını değerlendirerek, bunları gidermeye yönelik serileri adım adım kurmanın önemini vurgular. Eylemde maharet ve özel biçimde yerleştirme tavrı, yaşama dair yapacağımız seçimlerde, başkalarıyla olan ilişkilerimizde, kişisel gelişim sürecimizde bizi destekler. 

Krishnamacharya’nın oğlu Desikachar babasıyla ilgili anılarını anlatırken Krishnmacharya’nın öğrencilerini merkezin kapısında karşıladığını, uygulama boyunca onlara rehberlik ettiğini ve pratiği tamamlamalarını onurlandırmak için onlara çıkışa kadar eşlik ettiğini anlatır.  

Bu örneği kendi hayatımıza da uygulayabiliriz. Bir işe başlamak, onu sürdürmek, zirveye doğru yol almak, tamamlamak ve bütünün içine entegre etmek aslında hepsi vinyasadır. Her bir aşama kendisinden önce gelene bağlıdır. Temeli olmayan bir bina inşa etmek nasıl mümkün değilse nasıl başladığımıza dikkat etmeden yoga uygulamasını da sürdüremeyiz.

Vinyasa Yoganın özünde yatan uygulayıcının dikkatini pozlardan ziyade nefese taşıması ve her şeyin geçici olduğuna şahit olmasıdır. Vinyasa Yoga, geçicilik üzerine meditasyondur. Partikte kalıcı olan tek şey nefestir.