Mitler, gücünü onları nasıl yorumladığımızdan alır. Mitlerin ve sembollerin, çok sayıda, geleneklere göre değişen, farklı yorumları vardır. Bunlardan hiç biri doğru ya da yanlış değildir. Mitlerin sadece farklı yorumlanış şekilleri vardır.

Ayrıca mitler sözlü gelenekten geldikleri için yüzyıllar sonra yazıya dökülmüşlerdir. Bir çok metin eklemelere maruz kalmıştır.

Tüm bu farklı versiyonları yaratıcılığımızı beslemek için sıçrama tahtası  olarak kullanırız. Bunların yanısıra hikayenin nasıl anlatıldığı kadar, hikayeyi nasıl duyduğumuz ve yorumladığımız da önemlidir. Anlatıcının yorumu kadar dinleyenin ne şekilde yorumladığı o miti zenginleştirir.

Mitlerin, insan doğasını her yönüyle irdeleyen anlatımı, olumlu ya da olumsuz denebilecek tüm özelliklerimizi kahramanlar nezdinde ortaya dökmesi, aslında birbirimizden çok fazla farkımızın olmadığını bize gösterir.

Bir mitten bahsederken hikaye anlatırız, birçok kahramandan bahsederiz. Hikayedeki her kahraman aslında biziz. O an için bizle en çok örtüşen ne ise ordan yola çıkarak miti anlamlandırırız.

Ayrıca bir bakış açısına sahip olmak başka bir bakış açısını anlamsız ya da değersiz kılmaz. Farklı yaklaşımlar ve yorumlar, birbirine zıt dahi olsa aynı ölçüde değerli ve de doğrudur.

Mitler bize aynı olaya farklı perspektiflerden bakabilmeyi ve anlam çeşitliliğinin katabileceği zenginliği tattırır.