Düzenli meditasyon uygulamasının beden ve zihin üzerindeki etkileri gün geçtikçe daha geniş kitleler tarafından deneyimleniyor.

Bilim dünyası da bu gelişmelere seyirci kalmadı. Sekiz haftalık farkındalık meditasyonu sonunda, çekilen MRI sonuçlarında denek gruplarında kaç ya da savaş tepkisini veren merkez Amigdala’nın küçülmeye başladığı tespit edildi. Amigdala, kişinin ses, imaj ve bedende uyanan hisleri ne ölçüde tehdit olarak algıladığı ile alakalı beyin hücreleri kümesi.

Anlaşılan o ki düzenli meditasyon sayesinde insan, geçmişe hapsolup kalmak yerine anın getirdiklerine, kendini tehdit altında hissetmeksizin  bırakabiliyor.

Bu arada Bessel Van der Kolk’un Beden Kayıt Tutar adlı kitabını okurken Amigdala ile Serotonin arasındaki ilişki ilgimi çekti. Malum serotonin insanda canlılık ve zindelik hissi uyandıran Mutluluk Hormonu. Serotonin seviyesi azalınca insan stres yaratan olay karşısında agresifleşmeye başlarken serotonin seviyesi yükseldikçe potansiyel tehlike karşısında daha az saldırganlaşıyor ve donup kalmak yerine daha orantılı tepki veriyormuş.

Görseldek karakter kim derseniz, kendisi Batman serisinde karşımıza çıkıyor. Gotham şehrinde Batman’ın düşmanı Amigdala.