Bhagavad Gita, Tanrının Şarkısı, nesilden nesile ve kültürden kültüre geçen, kitlelere ilham kaynağı olan felsefe ve teoloji eseridir.

Bhagavad Gita, Hint destanı Mahabharata’nın bir bölümüdür. Bu destan yaklaşık 2000 sayfadır. Bhagavad Gita ise 18 bölümden oluşur.

Kardeş iki kral vardır. Bu kralların yaşları birbirine yakın ancak karakter özellikleri birbirinden çok farklıdır. Kral Dhristarashtra, doğuştan kördür. Bu özelliği onu “bağımlılıkk” (attachment) simgesi yapar. Diğer kral Pandu ise doğuştan erdemli biridir.

Pandu’nun başından trajik bir olay geçer. Mahabharata’da  yer yer bundan bahsedilir. Pandu, ormanda avlanırken bir geyik vurur ve geyik onu lanetler. Biriyle aşk yapması halinde öleceğini söyler.

Pandu, eve döner ve eşlerine bu laneti anlatır. Bu durumda herkes merak eder, krallık kime kalacaktır. Pandu eşlerinden biriyle ormana gider ve diğer iki eşi evde kalır. Evde kalan eşler bir mantra ile kutsanır. Bu mantra onlara çocuk edinmenin kapısını açar ve beş çocuk dünyaya gelir. Pandu’nun çocuklarına Pandava’lar denir. Arjuna, Pandava’ların üçüncüsüdür.

Kör Kralın çocukları Kaurava’lardır. Çocuklarından biri Duryodhana’dır. Bu kuzenler hep bir arada büyürler, onları yetiştiren, eğiten hocalar da aynıdır. Bu iki aile başta dosttur, birbirine yoldaştır. Ancak zamanla ülkeyi yönetecek bir sonraki kral kim olacak sorusu ortaya çıkar ? En büyük Pandava mı yoksa kör Kralın oğulları Kaurava’lar dan Duryodhana mı ? Anlaşmazlık çıkar, barış girişimleri sonuç vermez ve Kaurava’lar ile Pandava’lar arasında savaş başlar. Pandava’lar ve Kaurava’lar savaşa girmek için karşı karşıya sıralanır. Kral kim olacaktır ?

O savaş alanında ortada bir boş alan vardır. Orada duran Arjuna, savaş arabasını süren Krishna ile diyaloga başlar. Arjuna sorar “ Zihnim tamamen üzüntüden işlemez durumda. Ne doğru ne yanlış bilmiyorum. Bu savaşa girmeli miyim ?”

Arjuna, büyük bir ikilem içindedir, şüphelerini ve duyduğu üzüntüyü anlatarak başlar. Savaşmak yerine dört kardeşi ile birlikte ormana gitmek, küçük bir kulübede yaşama devam edip yoga yaparak sessiz, sakin hayatını sürdürmek ister. Ancak bunun da gerçeği yansıtmadığının farkındadır.

Krishna, mentor, Tanrı ve Arjuna’nın savaş arabasının sürücüsüdür. Arjuna, Khrishna’ya O soruyu sorar “Shall l fight the war of life or not ?” Krishna, bu sorulara cevaben, onsekiz bölüm sürecek olan
büyük öğretisini anlatmaya başlar. Bu da Bhagavad Githa’nın başlangıcıdır.