Boşluk, Hava, Ateş, Su ve Toprak

(1) Yoga and Boşluk Elementi (Dhristie)

Boşluk, diğer dört elementin içinden doğduğu birincil elementtir. Diğer dört element ikincildir ve Boşluk elementinin içinde etkileşimde bulunurlar.

Boşluğun özellikler; ivedilik, doğrudanlık, özgürlük ve varoluştur.

Temel ifadesi bilinç ya da farkındalık halidir. Dhristi tekniği içinde odaklanma ve yönlendirilmiş farkındalık olarak kendini gösterir. Hayal kurmadan, varsayımdan, projeksiyondan ve beklentiden farklı olarak olan bitenin doğrudan ve daha derinden farkına varmaktır. Boşluk, diğer elementlerin içinde dans ettiği matrixtir.

Boşluk elementinin yüzeysel uygulaması, sürdürülebilir dikkattir, sübtil uygulaması niyetin teslim edilmesidir (surrender of intention).

(2) Yoga and Hava Elementi (Pranayama)

Hava, serbestçe, hafiflik içinde ve çabasızca hareket edebilme kabiliyetini, mobiliteyi temsil eder. Pranayama’da, nefesimizin kalitesinde vücud bulur.

Pranayama, nefesin kalitesini daha rafine hale getirme uygulamasıdır. Böylece nefes daha yumuşak, yavaş ve çabasız hale gelir. Bu özellikler zihni sakinleştirir. Nefesin kalitesine odaklanmak, uygulamanın hava elementinin uygulanışıdır.

Her beş tekniğin dengeli biçimde uygulaması besleyici olanıdır. Hava elementini vurgulamak instabiliteye ve ağırlığın göz ardı edilmesine yol açar.

(3) Yoga ve Ateş Elementi (Bandha)

Ateşin özellikleri dönüşüm, ani olma hali, yoğunluk, parıltı ve ilhamdır. Ateşin temel ifadesi eylemdir, değişiklik getirmektir. Ateş, bandha tekniğinde vücut bulur. Uddiyana, Mula ve Jalandharabandha aracılığıyla ifade edilir. Sürecin odak noktası Uddiyanabandha’dır.

Ateşin bulunduğu bölge alt karındır, kaynağı solar plexus, vasıtası nadiler, kontrolü boğazdır. Ateşin yüzeysel uygulaması; Uddiyanabandha aracılığıyla ateş üretmesidir. Sübtil uygulaması, Uddiyanabandha aracılığıyla ateş üretirken, Jalandhara ve Mulabandha aracılığıyla ateşi dönüştürüp, yeniden yönlendirmesidir.

(4) Yoga and Su Elementi (Vinyasa)

Suyun özellikleri, yumuşaklık, akışkanlık, uyumlanma, güç ve hissediştir. Suyun temel ifadesi, kasıtlı harekettir ve girmek, kalmak, ayrılmaktan oluşan Vinyasa tekniğinde vücut bulur.

Pozlara girerken ve çıkarken, pozlar arası geçişlerde çabasızca, yumuşak ve akışkan biçimde hareket etmeyi öğrenerek su ögesini ifade ederiz. Tekrarlarla desteklenir. Nefes ve bedenin hareketleri arasındaki senkronizasyonunda ifadesini bulur.

Bulunduğu bölge leğen kemiğidir, kaynağı ayak parmak kökleridir, vasıtası kemikler, kontrolü eklemlerdir.

Su elementinin yüzeysel uygulaması; kas sisteminde pasifliğe izin vererek, asanayı, esnemeye (stretch) indirgemesidir. Sübtil uygulaması, beden hareketi ve nefes arasındaki kesin senkranizasyonu bulmasıdır. (Establishing water requires the utilization of delicacy; the sign of its presence is its opposite, power.)

(5) Yoga ve Toprak Elementi (Asana)

Toprak, stabiliteyi temsil eder. Baskı altında yapısal bütünlüğü koruyabilme yeteneğini. Asana uygulamasında, yoga pozlarında ifadesini bulur.

Asana, fiziksel yapıda stabiliteyi bulmaktır. Bedenin herbir parçası birbiriyle hizada olup bütünü zahmetsizce destekler. Bedeni stabil hale getirdiğimiz zaman, zihin de sakinleşmeye başlar. Hiza prensiplerini uygulayarak struktur üzerine odaklanmak uygulamanın toprak elementidir.