Vinyasa kelimesi, Sanskrit dilinde özel biçimde yerleştirmek anlamına gelir. (Nyasa=yerleştirmek, Vi=özel biçimde. )

Akış, birbirine bağlı ya da birbiriyle ilişkilendirilmiş pozlar veya poz gruplarından oluşan bir temayı ifade eden uygulamadır.

Vinyasa ve Akış kelimeleri bir arada anıldığında, Vinyasa Akış; beden-nefes-zihin üçlüsünü, zaman ve mekanın sürekli akışkanlığının içine bilinçli bir şekilde yerleştirmektir.

Godfrey Devereux, iki şekilde tanımlar. Küçük harflerle; vinyasa, “ilerleme, süreklilik” demektir. Büyük harflerle; vinyasa, “süregelen nefes bağlantılı poz sekansları” dır.

Ashtanga Vinyasa Yoga’da olduğu gibi; Vinyasa Akış, nefesle senkronize edilen hareket sekansları içinde, durmaksızın, bir pozdan bir poza akmak ve nefesin ritmik akışını korumaya devam ederek farklı sürelerle pozlarda kalmaktır. Daha basit pozlardan daha komplike pozlara doğru adım adım üst üste kurarak ilerlenir.

Özetle; Vinyasa Akış, akışkan hareket sekans serilerinin ritmik nefeslerle koordine edilmesidir.

Vünyasa sadece güneş selam içerisinde gerçekleştirilen akışlar değildir. Vinyasa, sistematik ve gereğine uygun olarak, öğrenciyi bir noktadan alan ve bir sonraki noktaya güvenli biçimde götüren, aşamalı olarak ilerleyen bir yaklaşımdır.

Özel biçimde yerleştirmekten kasıt nedir ? Her hoca farklı şekilde tanımlar. Birkaç örnek :

– Bedenin nasıl hareket ettiğinin, pozların içine nasıl yerleştiğinin, pozdan poza geçerken nasıl bir hal aldığının bilincinde olmak,
– Pozların içinde ve pozlar arası geçişlerde nefes ve beden-zihin ikilisi ile bilinçli bağ kurulması,
– Matınıza nasıl yaklaştığınız, nasıl niyet oluşturduğunuz ve uygulama boyunca bu nefesle olan bağınızı korumanız, matınızdan kalkmanız ve dış dünyaya adım atmanız,
– Pratik esnasında dikkat etmeniz –nefes, hareket, hisler, gözlem, akışta kalış,
– Evrende akan pranik enerji hissini ifade edebilecek şekilde daha sezgisel açılım.

Vinyasa Yoga, Hatha Yoga’nın bir şekli olmakla beraber diğer Hatha Yoga ekollerinin tersine, Vinyasa Akış bir sistem değildir. Asana sekanslamasında yaratıcılığa izin verir. Bu özgürlük ve dinamizm, Vinyasa Akışı günümüzün en çekici tarzı haline getirmiştir. Bir hiyerarşi yoktur. Bir guru da yoktur. Her isteyen hiyerarşiye takılmadan, bir gurunun onayını almadan Vinyasa Flow öğretebilir.