Başlangıç Zihni Nedir ?

“Yeni başlayanın zihninde birçok ihtimal vardır, uzmanın zihninde ise az sayıda ihtimal vardır.” Shunyru Suziki, Zen Mind, Beginner’s Mind. Bütün uygulama başlangıç zihnini korumaya yöneliktir. Böylece özgün tavrımızı kaybetmeyiz. Özgün zihin kendi içinde zengin ve yeterlidir. Yogaya ilk başladığınız zaman başlangıç zihnini korur ama bir müddet sonra o sınırsız özgün zihni kaybetme eğilimi gösterir. Daima […]

Yoga ve 5 Element

Boşluk, Hava, Ateş, Su ve Toprak (1) Yoga and Boşluk Elementi (Dhristie) Boşluk, diğer dört elementin içinden doğduğu birincil elementtir. Diğer dört element ikincildir ve Boşluk elementinin içinde etkileşimde bulunurlar. Boşluğun özellikler; ivedilik, doğrudanlık, özgürlük ve varoluştur. Temel ifadesi bilinç ya da farkındalık halidir. Dhristi tekniği içinde odaklanma ve yönlendirilmiş farkındalık olarak kendini gösterir. Hayal […]

Vinyasa Akış Nedir ?

Vinyasa kelimesi, Sanskrit dilinde özel biçimde yerleştirmek anlamına gelir. (Nyasa=yerleştirmek, Vi=özel biçimde. ) Akış, birbirine bağlı ya da birbiriyle ilişkilendirilmiş pozlar veya poz gruplarından oluşan bir temayı ifade eden uygulamadır. Vinyasa ve Akış kelimeleri bir arada anıldığında, Vinyasa Akış; beden-nefes-zihin üçlüsünü, zaman ve mekanın sürekli akışkanlığının içine bilinçli bir şekilde yerleştirmektir. Godfrey Devereux, iki şekilde […]