Yogaya yeni başlayanların sıkça duyduğu bir deyimdir ‘Hatha Yoga’. Kelime anlamı olarak bakarsak; ‘Hatha’ güçlü, zorlu demektir. Ayrıca ‘Ha’, Güneş, ‘Tha’, Ay anlamında da kullanılır. Güneşin özellikleri; eril ve topraksı oluşudur. Isıyı ve eylemi temsil eder. Kreatif yönümüzü temsil eder. Ayın özellikleri; dişi, hafif, havadar oluşudur. Daha serin olan ve almaya açık ve yenilikçi yönümüzü temsil eder.

Bütüne varabilmek için bu denklemin her iki yanıyla da aşina olmamız ve aralarında sağlıklı bir bağ kurabilmemiz gerekir.

Batı’da uygulanan birçok yoga tarzı, Hatha Yoga’nın kollarıdır. Vinyasa, Iyengar, Ashtanga, Power gibi. Hatha Yoga hakkındaki detaylı yazılı kaynaklar ve poz anlatımları sadece birkaç yüzyıl öncesine gider.

Hatha Yoga Pradipika, 14 üncü yüzyılda Hintli bilge Swami Swatmarama tarafından Hatha Yoga hakkında yazılan ilk esaslı kaynaktır. Ansiklopedik bir kaynak olup asana, shatkarma, pranayama, mudra, bandha, samadhi hakkında detaylı bilgiler içerir. (Diğer kaynaklar: Shiva Samhita, Gheranda Samhita)

Orjinal metinlere göre Hatha Yoga’nın üç amacı vardır:

1) Bedenin tamamen arınması
2) Fiziksel, zihinsel ve enerjetik alanların tamamen dengelenmesi.
3) Fiziksel beden egzersizleri vesilesiyle Kutsal olanla nihai bağın kurularak saf bilinç halinin uyandırılması

Hatha Yoga, fiziksel, zihinsel, duygusal yönlerimiz, en sübtil halimiz, en tarifi zor iç doğamız yani sahip olduğumuz her ne varsa onu hammadde olarak kullanır. Amaç bunları kullanarak, öğrenmeye , görmeye, tüm hayal gücümüze, idrak yeteneğimize, tutkumuza, enerjimize, spiritüel yaşamın farkındalığına kendimizi açabilmektir.

Bedendeki deri, kas ve kemiği hizalamak için tasarlanmış fiziksel egzersizleri (asana, pozlar) ve nefes çalışmalarını (Pranayama) içerir. Pranayama ise nefes gözlem ve nefes manipülasyonunu içerir.

Asana ve nefes uygulamasında sabırla ilerleyerek zaman içinde derinlik kazanılır. Haftada en az üç derse girmeniz halinde bu süreç şifasını göstermeye başlar. Benim size tavsiyem, bir günlük tutmanız ve her uygulama sonrası bedende, zihinde, iç dünyanızda oluşan her bir deneyimi not etmeniz. Yoga yolculuğunuzun her adımına şahit olmanızdır.

Herkese keyifli pratikler dilerim.

Sevgilerimle