200 Saat Yoga Yolunda Derinleşme ve Uzmanlaşma Programı

200 SAAT YOGA YOLUNDA DERİNLEŞME VE UZMANLAŞMA PROGRAMI

ONLINE 

(26 Ekim 2024 – 15 Aralık 2024)

Özgür Çelebi ve Rana Ortan ile Yoga Yolunda Derinleşme ve Uzmanlaşma Programı, 26 Ekim’de başlıyor. 

Online ortamda gerçekleşecek eğitimde yoga yolunun temellerini öğreneceğiz. 

Bireysel patikalarımızı birlikte inşa ederken, yoga uygulamalarını gündelik hayatımızın parçası haline getirecek araçları çeşitlendireceğiz.

Program genelinde, yoga pratiğine, güncel anatomi bilgilerine ve yoga teorisine eşit önem vererek ilerleyeceğiz. Yoga pozlarını ve sekanslarını, meditasyon ve nefes çalışmalarını, parçalardan bütüne doğru ilerleyerek ve sindirerek deneyimleyeceğiz.

Kimler için uygun ?

 • Yoga ve meditasyonu hayatının bir parçası haline getirmek, 
 • Fiziksel yoga uygulamasını derinleştirmek, 
 • Beden, zihin, nefes ilişkisini yakından deneyimlemek,
 • Yoga felsefesini kapsamlı şekilde öğrenmek,
 • Yoga öğretme yolunda hoca olarak ilerlemek, 
 • Beden farklılıklarına göre kendi bireysel pratiğini oluşturmak 
 • Yogaya dair öğrendiklerini farkındalık egzersizleriyle gündelik hayatın içine aktarmak,

isteyen herkesi programa bekliyoruz.

Öğrenecekleriniz sayesinde bireysel uygulamanızı ve vereceğiniz yoga derslerini çeşitlendirebilir, her seviyeye ve farklı beden tiplerine uyarlayarak keyifli ve akıcı hale getirebilirsiniz.

Eğitim İçeriğinde Neler var?

 • Asana (Yoga Pozları)
 • Yoga pozlarının temeli, biçimi, fonksiyonel anatomisi, enerjetik aksiyonları, modifikasyonları ile parçalardan bütüne anlayışı içinde öğretilmesi, 
 • Farklı poz gruplarını içeren, beden farkındalığını arttıran düzenli ve sürdürülebilir asana pratiğinin desteklenmesi,
 • Güvenli uygulamaya yönelik Asana, Pranayama, Meditasyon unsurlarını içeren bütüncül sekanslamanın öğretilmesi,
 • Pranayama ve Sübtil Beden (Nefes Uygulamaları ve Enerjetik Varlık Bedeni)
 • Güvenli Pranayama serilerinin, nefes gözlem çalışmalarının katılımcıların ihtiyaçları ve deneyimleri doğrultusunda sunumu,
 • Ujjayi, Vritti, Surya/Chandra Bhedana, Nadi Shodana ve Kapalabahti nefes tekniklerinin öğretilmesi,
 • Nefes tekniklerinin fiziksel ve sübtil beden üzerindeki anatomik etkilerinin irdelenmesi,
 • Kosha, Klesha, Chakra, Nadi ve Prana Vayu temel bilgilerinin sunumu
 • Meditasyon
 • Temel meditasyon kavramlarının öğrencinin farkındalık anlayışı ile buluşturulması
 • Shamatha (nefes farkındalık) ve Maitri/Metta (sevgiden doğan şefkat) meditasyon tekniklerinin yanı sıra yaratıcı meditasyon çalışmalarının aktarımı
 • Anatomi
 • Poz anatomisi, hiza prensipleri, oluşabilecek yan etkilerin pratik içinde ve teorik olarak aktarımı,
 • Fiziksel yoga uygulamasında iskelet sistemine dair fonksiyonel anatomi,
 • Temel kemikler, eklemler, birincil kaslara dair temel anatomi 
 • Fizyoloji
 • Sinir sistemi, kaç/savaş/don tepkisi, Polyvagal teori, beden-zihin ilişkisi
 • Kalp, dolaşım, endokrin, sindirim sistemlerinin yoga pratiği ile ilişkisi
 • Nefes Anatomisi. Solunum sistemi, nefes alış-verişi etkileyen birincil, ikinci kaslar.
 • Biomekanik
 • Denge, esneme, farkındalık ve fiziksel geçirgen sınırlara ilişkin güvenli hareket kalıpları
 • Eklem hareket türlerinin yoga pozlarıyla ilişkisi
 • Pozlarda oluşabilecek hiza bozuklukları, incinmeler ve olumsuz etkiler karşısında pozların güvenli uygulama esas alınarak uyarlanması, 
 • Yoga Felsefesi
 • Yoga Felsefesine ilişkin temel kavramlar
 • Kadim yoga metinleri (Yoga Sutralar, Bhagavad Gita, Upanishadlar, Hatha Yoga Pradipika)
 • Yoga felsefesinin yoga pratiğine yansımalarına dair iç gözlem
 • Yoga ve Etik
 • Yoga Sutralar ve benzer kadim kaynakların rehberliğinde yoga etiğine dair temel anlayışın geliştirilmesi
 • Adil yaklaşım çerçevesinde, farklılıklara saygı duyan, kapsayıcı, erişilebilir yoga pratiğinin oluşturulması
 • Bir tavır sanatı olarak yoga pratiğinde iç görünün geliştirilmesi 
 • Yoga Metodolojisi
 • Kapsamlı ve güvenli yoga dersi vermek için gerekli sekanslama ve tema oluşturma becerilerinin kazandırılması
 • Erişilebilir, emniyetli ve desteklenmiş ders verme ortamının sağlanması
 • Yoga öğretme becerilerini geliştirmeye dair sözlü, görsel ve fiziksel ipuçları ve yönlendirmelerin öğretilmesi
 • Grup dinamikleri ve yoga hocası olmanın gereğine dair kavramların aktarılması
 • Yoga hocalığı yolunda ilerlemek isteyen öğrencilere bireysel ve mesleki becerilerini geliştirmeleri için ileriye dönük mentorluk hizmeti sunulması
 • Ayurveda’ya Giriş
 • Ayurveda’nın temelleri: Temel prensibi, elementler ve doshalar
 • Agni ve Ayurvedik beslenme: Agni (sindirim), 6 tat, doshana göre doğru beslenme
 • Günlük ve mevsimsel rutinler
 • Yoga, pranayama ve meditasyon ile doshayı dengelemek
 • Yin Yoga’ya Giriş
 • Yin pozlarında üç ana prensip
 • Yin pozlarının detaylı incelenmesi
 • Yin yogada organ sağlığı ve her yin-yang organ grubu için yin yoga serileri

Teori ve pratiğin birlikte ilerleyeceği, Hatha Yoga ve Vinyasa Yoga uygulamasının temel alındığı eğitim boyunca, katılımcılar kendi günlük hayatlarına yogayı hem fiziksel hem psikolojik olarak katmak ve bunu yoga öğretme becerilerine yansıtmak üzere teşvik edileceklerdir.

Eğitimden mezun olan katılımcılara 200 saatlik Uluslararası Yoga Alliance Sertifikası verilecektir. 

İstekleri doğrultusunda, mezunlar sertifikalarını Uluslararası Yoga Alliance kurumunda 200 RYT olarak kayıt ettirebilecektir.

Program Takvimi

Hafta sonu Buluşmaları: 

Cumartesi ve Pazar günleri

09:00 – 13:00 arası Zoom üzerinden canlı yayın olarak gerçekleşecektir.

 • 19 Ekim Tanışma Buluşması 11:00-12:00
 • 26 – 27 Ekim
 • 02 – 03 Kasım
 • 09 – 10 Kasım
 • 23 – 24 Kasım
 • 30 Kasım – 01 Aralık
 • 07 – 08 Aralık
 • 14 – 15 Aralık

Kayıt Koşulları 

Ücret:

Eğitime kaydolmak isteyenler için ödeme seçenekleri:

 • Eğitim Ücreti 29.000TL + KDV
 • Erken Ödeme 26.000 TL + KDV (01 Eylül son gün)

Ödemenizi EFT veya web sitesi üzerinden kredi kartına peşin ya da taksitli seçeneklerle yapabilirsiniz.

İade koşulları 

Tamamlanan kaydın kaçınılmaz ve öngörülemez durumlardan doğan sebeplerden dolayı öğrenci tarafından iptali söz konusu olursa:

16 Eylül 2024 tarihine kadar, ücretin tamamı iade edilir.

01 Ekim 2024 tarihine kadar %50’sini iade edilir. 

01 Ekim 2024 tarihinden sonra artık eğitim grubu oluşmuş ve materyaller paylaşılmış olacağı için iptal taleplerinde iade gerçekleştirilemez.

İptal durumu gerekçeleriyle birlikte yazılı olarak bildirilmelidir.

*** Kayıt tamamlandıktan sonra katılım hakkı yalnızca Nisan 2024- Temmuz 2024 tarihleri arasında geçerlidir. Bu hak başka birine ya da başka döneme devredilemez. 

Sertifikasyon süreci ve Programın işleyişi

200 Saatlik Eğitim toplam 7 online hafta sonu buluşmasından, kayıtlı eğitim videolarından, haftalık canlı yayın derslerine katılımdan ve öğrencilere verilecek ödevler ve bireysel çalışmalardan oluşuyor.

 • Toplam 200 saat sürecek olan eğitim süreci, Özgür Çelebi ve Rana Ortan ile yapılacak buluşmalar, pratik ve teorik çalışmalar, yoga dersleri, bireysel ve grup çalışmaları, okumalar, bireysel araştırmalar ve eğitmenler ile birebir görüşmeler ile tamamlanacaktır. 
 • Bilgilerinizi pekiştirmek için buluşma kayıtlarına eğitim süresince erişim imkanınız olacaktır. 
 • Program sürecinde, katılımcılar, öğrendiklerini uygulamaya ve yakın çevresine aktarmaya başlayacaktır. Bunun için bireysel uygulama yapmaları ve program kapsamında belirlenecek olan tarihlerde bir deneme ders/demo ders vermeleri beklenir.
 • Program gereklerini yerine getirenlere 200 Saat Yoga Alliance Onaylı Vinyasa Yoga’nın Temelleri Programı Uzmanlaşma Sertifikası verilecektir. İstekleri doğrultusunda mezunlar Sertifikalarını Uluslararası Yoga Alliance kurumunda 200 RYT olarak kayıt ettirebileceklerdir.

Program boyunca kesintisiz iletişim, işbirliği ve destek :

 • Kapsamlı eğitim içeriğini destekleyen eğitim kitapçıkları, her bir buluşmaya özel hazırlanmış detaylı anlatım ve görselleri içeren sunumlar ve buluşmalar arasında paylaşacağımız ek kaynaklar (destekleyici yazılı-görsel materyal ve videolar)
 • Tüm hafta sonu buluşmaların kayıtlarına ve eğitim videolarına eğitimin sona erdiği tarihten itibaren 8 ay süreyle erişim.
 • Grup çalışmaları sayesinde samimi paylaşım, destek ve etkileşimin arttırılması.
 • Verilecek okumalar ve çeşitli bireysel çalışmalar sayesinde işleyeceğimiz konuların pekiştirilmesi, yaşam deneyimimiz, hayata bakış açımızla nasıl örtüştüğünü ve hayatın içinde bizi ne şekilde desteklediğine dair içsel araştırma egzersizleri
 • Kurulacak grup üzerinden sürekli ve düzenli iletişimin, faydalı paylaşımların desteklenmesi.
 • Pazartesi – Çarşamba sabahları saat 09:00-10:00 Rana Ortan ve Salı-Perşembe akşamları 20:00-21:00 saatlerinde Özgür Çelebi tarafından eğitim süresince verilecek online canlı yayın Yoga, Nefes ve Meditasyon derslerine katılım ve ders kayıtlarına erişim hakkı.

   

RANA ORTAN KİMDİR ?

Yoga, 2007 yılından beri hayatımın vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Zaman hızla akarken kendime ait, dingin ve huzurlu bir alan nasıl yaratabilirim diye düşündüğüm anda yolum yogayla kesişti.

Fiziksel pratik sayesinde bedenimde daha güçlü ve esnek hissetmeye başladım. Meditasyon ve nefes çalışmalarının etkisiyle zihinsel ve duygusal anlamda merkezimde daha rahat kalabilmeyi öğrendim. Kendimle ve çevremle kurduğum bağ gelişti. Yoganın sadece matın üstünde değil matın dışında da süregelen bir uygulama olduğunu keşfettim.

Zaman içinde yogada derinleşmeye ve öğrendiklerimi başkalarıyla paylaşmaya yöneldim. Vinyasa Akış tarzı yoga dersleri veriyorum. Parçalardan bütüne doğru farkındalık içinde ilerleyen, ilgi duyan herkesi kapsayan, bütüncül uygulamayı ön plana çıkaran bir yaklaşım içindeyim. 2017 yılından bu yana 200 ve 300 saatlik yogada derinleşme ve hocalık eğitimleri düzenliyorum. Yoganın şifasını daha geniş kitlelere yayabilmek için Youtube’da Rana Yoga Vibes kanalında ve farklı dijital platformlarda tematik dersler ve atölyeler şeklinde düzenli içerik paylaşıyorum. Yoga yolculuğumda hem hoca hem öğrenci olarak mesafe kat ediyorum.

Aldığım Eğitimler

 • 200 Saatlik Temel Zeynep Aksoy’la Yoga Hocalık Eğitim – Mayıs 2009
 • Chris Chavez Yoga 200 Saat Hocalık Eğitimi – Şubat 2011
 • Om Yoga Vinyasa Cyndi Lee 300 Saat Hour Hocalık Eğitimi – Ekim 2015
 • The Cihangir Yoga 300 Hour Path to Transformative Living and Teaching – Ocak 2016
 • Jason Crandell 300 Saat Vinyasa Yoga Eğitimi – Haziran 2021
 • Mark Stephens Pranayama Eğitimi – Temmuz 2021

ÖZGÜR ÇELEBİ KİMDİR?

1975 Elazığ doğumlu olup, 3 çocuk annesiyim ve gıda mühendisliği bölümü mezunuyum. İlk çocuğum 2003 yılında doğduktan sonra işimle beraber çocuğumu büyütmek istemediğime karar vererek, yoğun iş hayatımı bıraktım. Bu süreçte beni motive edecek, yaşam sevincimi aileme aktarmamı sağlayacak bir yol ararken yıllardır duyduğum ama bir türlü başlama fırsatı bulamadığım yoga ile 2005 yılında tanışma fırsatı buldum. Nasıl bu kadar şanslı olabildim? Hala şükran doluyum yogaya başlamama vesile olan fırsatlara! Bu uzun soluklu yolculuğumda yoga ile bedenime sunduğum hareket ve farkındalık sayesinde öncelikle kendime ve sonrada aileme nasıl katkı olduğumu gördüm. Çocuklarım ile birlikte büyürken bana sunulan bu alandan inanılmaz keyif aldım.

2009 yılında artık yoga eğitmeniydim ve bu bilgiyi herkesle büyük bir aşkla paylaşmaya hazırdım. Hindistan ve Türkiye’de çeşitli eğitimler alıp, birçok uluslararası eğitmenle çalıştım. Kurucusu olduğum YogaMola (2009) ve YogaKioo Bahçeşehir(2017) stüdyolarını işlettikten sonra 2021 yılında açtığım YogaLand Online Stüdyo ile ders vermeye devam etmekteyim. 2018 yılından beri yoga eğitmeni yetiştirmekte olup, dokunduğum her kalple olgunlaşmaktan ve şifalanmaktan mutluyum. 2020 yılında yeniden düzenlediğim YouTube- YogaLand Online Studio kanalımda birçok paylaştığım video bulunmaktadır. Ayrıca 2020 yılı itibari ile aldığım online astroloji eğitimleri ile Hermetik Astroloğu  ve inisiyasyonlarım ile de 5.seviye Kozmoenerjitik Operatörlüğü yapmaktayım. Deneyimlerimin bir yansıması olarak 2022 yılında Hermes Yayınları tarafından “Yaşam İksiri Beslenme-Yoga-Meditasyon” adlı ilk kitabım yayımlandı.

Olduğum yol, paylaştığım her bilgi ve dokunduğum her kalbin şifası ile kendime ve varoluşa katkı olmaktan huzurluyum. Yoga yolculuğumuzun hep birlikte kolaylıkla, zarafetle ve sevgiyle ilerlediğimiz keyifli bir yolculuğa dönüşmesini diliyorum.

 Aldığım Eğitimler:

 • 100 Saat Svami Vivekananda Yoga Üniversitesi, Sri Raghuram- Mart 2009
 • Jivamukti Yoga Workshop, Londra, Temmuz 2009
 • 200 Saat Hatha Yoga Eğitmenlik Eğitimi, Chris Chavez – Şubat 2011
 • 280 Saat YogaKioo Temel Hatha Yoga Eğitmenlik Eğitimi, Çetin Çetintaş – Şubat 2017
 • 300 Saat YogaKioo İleri Seviye Hatha Yoga Eğitmenlik Eğitimi, Çetin Çetintaş – Mart 2017
 • 30 Saat Yin Yoga Eğitmenlik Eğitimi, Devrim Akkaya, Mart 2018
 • 50 Saat Meridyen Teorisi ve 5 Element Yoga Serileri Eğitimi, Devrim Akkaya, Mayıs 2018
 • 200 saat Ayurveda Uzmanlaşma Eğitimi, Ulli Allmendinger, Ocak 2021
 • 100 saat Hermetik Astroloji , Sevgi Alis Yıldırım, Kasım 2021
 • Kozmoenerji Operatörlüğü 5.Seviye, Eylül 2023

200 Saat Online Yogada Uzmanlaşma Programı – Eğitim Ücreti

29,000 + KDV

200 Saat Online Yogada Uzmanlaşma Programı – Erken Ödeme (01 Eylül son gün)

26,000 + KDV