Pranayama

Nefes farkındalığı Vinyasa Yoga uygulamamızın önemli bir parçası

Nefes, fiziksel pozlarda geçirgen sınırlarımızın, kendimize dair içsel araştırmanın yolunu açarken beden-zihin-ruh bütünlüğüne varmanın tohumlarını atmamızı sağlar. Nefesin enerjetik kalitesi canlanmamıza yardımcı olur, bizi sakinleştir ve dengeler.

Farklı seviyelere göre sıralanan Pranayama teknikleri arasında deneyimimize uygun olanları seçmek, adım adım emniyetli biçimde ilerlemek gerek. Güçlü tekniklerin  üzerimizde oluşturabileceği etkilerin farkında olmak, içinde  bulunduğumuz ruh halini dikkate almak önemli.

Sthira Sukham Pranayam

Patanjali’nin  Yoga Sutralarından 2.46’da ‘Sthira Sukham Asanam’, yoga pozlarının hem sağlam hem de rahat hissettiğiniz bir alan olmasına işaret eder. Aynı formülü nefes çalışmaları için de uygularsak rahat ve güçlü hissettiğimiz şekilde ilerlememiz mümkün olur.

20 Saatlik modülde odaklanacağımız konular ;

Pranayamanın Gelişimi

Yoga tarihinde Prana’nın yeri. Kadim metinler Vedalar, Uphanishadlar, Yoga Sutralar, Hatha Yoga Pradipika’nın nefese yaklaşımı. Yama ve Niyamalarla nefes uygulamalarına farkındalık içinde yaklaşım.

Fiziksel ve Enerjetik Nefes Anatomisi

Nefes alıp vermenin anatomik bedende işleyişi, iç solunum ve dış solunum. Solunum sistemini destekleyen organların yapısı. Nefes alıp vermede doğrudan etkili birincil kaslar ve ikincil kasların  fonksiyonları.

Prananın, kosha haritasında, subtil bedende vayular ve nadiler aracılığıyla dolaşımı.

Pranayamaya Hazırlık Uygulamaları

Sağlıklı ve güvenli bir nefes uygulaması için ihtiyacımız olan ön hazırlıklar nelerdir ?

 • Beden ve zihni enerjetik dengeye taşıyan sürdürülebilir genel yoga uygulaması.
 • Nefes alıp vermede kullandığımız kasları güçlendiren ve esneklik kazandıran spesifik yoga pozları ve destek malzemelerinin kullanımı.
 • Pranayama öncesi bedenin tüm katmanlarına dokunan, Kosha Haritasını baz alarak yapacağımız Yoga Nidra çalışması.
 • Boyun-geniz-boğaz bölgesini arındıran ve güçlendiren çalışmalara giriş (neti, tavalia kriya, jalandrabandha, simhasana).

Pranayama Teknikleri:

 • Nefes Gözlem: Nefes çalışmalarının bedende yarattığı farklı etkilerin gözlemlenmesi. Birincil ve ikincil kasların etkin biçimde koordine edilmesi ile nefesi tüm bedene yaymanın kolaylığı.
 • Nefes Teknikleri: Güvenli biçimde ve farklı seviyelere göre nefes teknikleri. Nefes kapasitesini arttırmak, sinir-kas sistemini geliştirmek, kendimize dair araştırmada derinleşmek açısından farklı teknikler bizi nasıl destekler ?

 

 • Ujjayi Nefes
 • Sama & Visama Vritti
 • Viloma
 • Antara & Bahya Kumbhaka
 • Kapalabhati
 • Surya Bhedana
 • Chandra Bhedana
 • Sitali Pranayama
 • Nadi Shodana

Buluşma Tarihi ve Saatleri 

Buluşmalar hafta sonu saat 09.00-17.00 arası gerçekleşecek. Güncel tarih ve saatler duyurulacaktır.