Workshopix’in katkılarıyla İnzivada 200 Saat Yoga Uzmanlık

Tarih: 26 Nisan-3 Kasım 2019
Yer: Datça (2 inziva) ve İstanbul(2 hafta sonu)

Rana Ortan  ile 200 Saatlik Temel Yoga Uzmanlık Programı, 26 Nisan tarihinde, Datça’da başlıyor. Yoga bilgisini arttırmak, uygulamasını ilerletmek ve öğretme becerilerini geliştirmek isteyen herkesi bekliyoruz. Şehrin karmaşasından uzakta,  doğanın içinde dingin bir ortamda,  bu Programa başlamak daha rahat odaklanmanızı sağlayacak.

Program içeriğini oluşturan konular çerçevesinde, yoga teorisine ve pratiğine eşit ölçüde önem vererek ilerleyeceğiz. Vinyasa Akış ekolünü temel alan 200 Saatlik bu Program iki kısma ayrılılıyor. Katılımcıların ilgi alanlarına göre tercihlerini dikkate alarak Vinyasa Akış ekolünü temel alan 200 Saatlik bu Programı iki modül şeklinde tasarladık. Detayları aşağıda açıklanacağı üzere genel olarak;

•   Birinci Modül’de yogaya ilişkin temel kavramları ve konuları inceleyecek ve nasıl hayata geçireceğimizi öğreneceğiz. Yoga pozlarını detaylı olarak inceleyip, meditasyon ve pranayama teknikleri üzerinde çalışacağız. Yoga Sutralar, Hatha Yoga Pradipika, Bhagavad Githa’yı Program içeriğine göre inceleyeceğiz.

•   İkinci Modül’de yoga öğretme becerilerimizi farklı yönlerden geliştirmek üzerine yoğunlaşacağız. Öğretme yolunda ilerlerken yoga seansı verme ve sekanslama pratiğimizi geliştireceğiz. Katılımcıların gruplar halinde ve bireysel olarak vereceği yoga seanslarında Rana Ortan gözlemci olarak yer alacak ve geribildirim verecektir. Program boyunca grup halinde verilecek yoga seansların yanısıra ikinci uzun inzivada her bir katılımcı, tüm gruba 75 dakikalık tam bir seans öğretme imkanına sahip olacaktır. Edindiğimiz teorik ve pratik bilgileri karşımızdaki kişiye nasıl aktaracağımız üzerinde duracağız. Böylece hem yoga pozlarını daha iyi anlayarak içselleştirme, hem de başkasına yoga öğretme, uzman olma ya da uzmansak bilgilerimizi pekiştirme fırsatı yakalayacağız.

Kendi Sekansını Yaratmak:
İkinci modüle katılanlar, kendi yoga pratikleri ya da ders vermek için kendi yoga sekanslarını yaratabilecekler. İkinci modül katılımcının aktif olacağı, Rana Ortan’ın mentör ve yönlendirici olarak katılımcılara kendi pratiklerini yaratma konusunda destek olacağı bir modüldür. İkinci modülden sonra katılımcılar rahatlıkla uyumlu ve etkili seriler yaratabilecek seviyeye geleceklerdir.

Program, Datça’da dokuzar günlük inziva ile başlayacak ve bitecek; İstanbul’da ise iki hafta sonu buluşması olacaktır.

Rana Ortan, uzun yıllara yayılan yoga öğretme, stüdyo grup dersi verme ve mentorluk tecrübelerinden yola çıkarak ikinci bölümde sizlere rehberlik edecektir.

Eğitim boyunca tecrübeli Workshopix ekibi bizi destekleyecektir. Program süresince, alanlarında deneyimli üç yoga eğitmeni Rana Ortan’a ve tüm katılımcılara destek olmak üzere asistanlık yapacaktır.

Programın İçeriği ve Amacı:
200 Saatlik Yoga Alliance Sertifikalı bu Programda Neler Öğreneceksiniz?

Asana (yoga pozları), pranayama (nefes teknikleri), meditasyon, sekanslama, yoga anatomisi, yoga tarihi ve felsefesi, güvenli yoga dersi hazırlama ve verme ana başlıkları çerçevesinde ;

Modül 1 (Yogayı Öğrenme)
Yoga Terminolojisine giriş ve Yogaya ilişkin temel kavramların incelenmesi
Genel ve Spesifik Isınma Serileri, Klasik Güneşe Selam Serileri ve Güneşe Selam Varyasyonlarının pratik ve analizi
Ayakta Pozlar, Denge Odaklı Pozları, El ve Kol Dengeleri, Çevrilme Pozları, Arkaya Eğilmeler, Ters Duruşlar, Öne Eğilmeler ve Kalça Açıcı Pozların pratik ve analizi
Pozlara ilişkin hiza prensipleri, temelin kurulması, genel şekil, poz varyasyon ve modifikasyonların incelenmesi.
Bandhaların fiziksel beden ve sübtil beden açısından analizi
Pranayamaya giriş
Pranayama ya ilişkin temel yaklaşımlar: Nefes Gözlem Çalışması, Temel Nefes Manipülasyon Teknikleri.
Meditasyon uygulamasının esasları, aşamaları ve faydaları
Nefes Farkındalık Meditasyon tekniklerinin incelenmesi (Ana Prana Sati, Shmatha, Kinhin) ve Metta Meditasyon uygulaması esasları
Fiziksel Yoga Anatomisine Giriş, Temel Kavramlar ve Hareketin dört birleşeni
Omurga Anatomisi, Omuz Kuşağı, Leğen Tabanı Kuşağı Anatomisi
Poz gruplarında öne çıkan kaslar, ligamentler ve kemiklerin uygulamamızı nasıl etkilediği
btil Beden Farkındalığı ve Enerji Anatomisine giriş  (Chakralar, Nadiler, Vayular, Koshalar)
Yoga Tarihine Genel Bakış (Vedas, Uphanishads, Budizm, Bhagavad Gita, Patanjali, Tantra, Advaita Vedanta, Kashmir Shaivism)
Yoga Felsefesine  Giriş
Yoga Sutralara Genel Bakış, Purusha ve Prakriti Kavramları, Yoganın 8 Kolu,  Yama ve Niyamaların günlük hayatta pratik uygulaması.
Bhagavad Gita
Yoga Pozları ve Mitoloji

Modül 2 (Yogayı Öğretme)
Isınma Serileri, Güneşe Selam Serileri, Ayaktaki Pozlar, Denge Odaklı Pozlar, Çevrilmeler, Arkaya Eğilmeler, Ters Duruşlar, Öne Eğilmeler ve Kalça Açıcı Pozlar kategorilerine dair serileme esasları.
3 Farklı sekans oluşturma teknikleri (Potpori sekanslama/ Poz kategorilerine göre Sekanslama / Farklı Seviyelere göre Sekanslama / Odak poz Sekanslama)
Tema oluşturma esasları
Asana uygulaması ve Bandhalar
Asana Uygulamasında Nefes kullanımı, Nefesle – Hareket koordinasyonu.
Güvenli ders oluşturma ve ders verme esasları (Her katılımcı farklı poz gruplarını öğretmenin yanısıra tam bir saatlik ders verme tecrübesini de edinecektir)
Pranayama tekniklerini öğretme
Meditasyon öğretme. Nelere dikkat etmeli, aşamaları nelerdir ? Düzenli meditasyon uygulaması nasıl geliştirilir? Engeller nasıl aşılır?
Sözlü yönlendirme, Ellerle Yönlendirme teknikleri
Pozlarda demo ve prop kullanımı esasları
Yoga öğretenin özellikleri nelerdir ? Dili nasıl olmalıdır ? Talimatlara ilişkin hangi esaslar uygulanır? Öğrenci ile iletişimde nelere dikkat etmelidir? Etik kurallar nelerdir?
Grup dersi ortamının fiziksel organizasyonu, seansın düzenli akışının sağlanmasında dikkat edilecek hususlar

Programa Kimler Katılabilir?
Yogaya başlamak isteyen, düzenli yoga yapan, daha bilinçli yoga yapmak isteyen, uzmanlığını derinleştirmek, seanslarda daha faydalı olmak isteyen, yoga felsefesini merak eden herkesi bekliyoruz.

Halihazırda 200 Saatlik Temel Yoga Uzmanlık Eğitimini tamamladıysanız Programın sadece ikinci Modülüne katılarak yoga öğretme konusundaki bilgi, beceri ve tecrübelerinizi arttırabilir, yoga eğitmeni olmanın gerektirdikleri konusunda derinleşebilirsiniz. Düzenli yoga uygulamasına sahipseniz kendi bireysel uygulamanızı derinleştirmek ve sekanslamaya dair becerilerinizi geliştirmek için de İkinci Modülde bizlere katılabilirsiniz.

Yogaya yeni başlayacaksanız ya da düzenli bir yoga pratiğiniz yoksa ve zamanınız kısıtlıysa ilk kısma katılarak da yoga pratiğinizi derinleştirebilir, eğitimin yoga pratiğinize yaptığı katkıyı gözlemleyebilirsiniz.

Konular arasındaki bütünlüğü korumak ve bağlantıyı kurmak açısından programın tamamına katılmanızı tavsiye ederiz.

Yoga Alliance Sertifikası:
Eğitimin tüm gereklerini yerine getiren ve her iki bölüme de eksiksiz olarak katılanlara, Program sonunda 200 Saatlik Uluslararası Yoga Alliance sertifikası verilecektir. Bu sayede Yoga Alliance Uluslararası Sicili’ne RYT 200 yoga uzmanı olarak kaydolabilirsiniz.

Program Tarihleri:
Modül 1: Yogayı Öğrenme Modülü(100 Saat)
               26 Nisan – 5 Mayıs 2019 (İnziva Hayıtbükü Ahşap Evleri/Datça/Muğla)

Modül 2: Yoga Uzmanlığı Yolu (100 Saat)

6-7  Temmuz (İstanbul)
13-14 Temmuz (İstanbul)

25 Ekim-03 Kasım 2019 (İnziva Hayıtbükü Ahşap Evleri/Datça/Muğla)

İstanbul buluşmaları  09.30-18:00 saatleri arasında Githa Yoga Stüdyo,İstanbul/Gümüşsuyu’nda gerçekleşecektir.

Programın Yapılacağı Mekanlar:
*Hayıtbükü Ahşap Evleri / Datça
**Githa Yoga
Saray Arkası Sok. Muhterem Apt. No.39 D:1-2, Gümüşsuyu, İstanbul
Eğitim katılımcılarına, yoga pratiklerine düzenli biçimde devam edebilmeleri için, Githa Yoga’da 6 aylık üyelik paketinden %20 indirimli yararlanma imkanı tanınacaktır.

İnzivada 1 günlük akış : 

6.30-8.30 Yoga

9.00-10.30 Kahvaltı

10.30-13.00 Sabah seansının analizi ve incelenmesi

13.30-15.00 öğle arası (yemek, deniz, dinlenme)

15.00-16.30 Yoga felsefesi/nefes/yoga anatomisi

17.00 -18.30 Yoga pozları analizi (yoga seansı ile beraber)

19.00-20.30 Yemek

20.30  meditasyon/yoga ile ilgili film

Staj İmkanı:
Eğer yoga uzmanı olmak istiyorsanız, her iki modülü alarak eğitiminizi başarıyla tamamladığınızda tecrübe edinebilmeniz için Githa Yoga Stüdyo’da stajyer uzman olarak grup dersi verebilme imkanı sunulacaktır.

Ayrıca dileyen katılımcılar, Workshopixin düzenlediği farklı konseptler içeren yoga tatillerine ve diğer etkinliklere, stajyer olarak katılarak bu tür etkinliklerde yapılan yoga, meditasyon, nefes ve diğer içsel uygulamaları kapsayan çalışmalara aşinalık kazanabilir, bilgi ve tecrübelerini arttırabilirler.

Rana Ortan Kimdir?
Yoga Alliance 
E-RYT 500, ID No : 198322
Rana Ortan Yoga School, RYS 200, ID: 218020
Yoga, 2007 yılından itibaren hayatımın önemli ve vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Uzun yıllar hukuk bürolarında ve kurumsal şirketlerde hukukçu danışman olarakçalıştığım bir dönemde yoga ile tanıştım. Girdiğim dersler ve aldığım eğitimler beni yoga alanında uzmanlaşmaya ve öğrendiklerimi başkalarıyla paylaşmaya götürdü.

Yoga uygulamam sayesinde fiziksel bedenimde daha güçlü ve esnek olmanın yanısıra duygusal alanda kendi merkezimde daha rahat kalabilmeyi öğrendim. Kendimle olan bağım geliştikçe empati kurma potansiyelim ve diğer varlıklarla olan bağım kuvvetlendi. Dolayısıyla Yoga’nın sadece matın üstünde değil matın dışında da süregelen bir uygulama olduğunu keşfettim.

200 saatlik temel yoga hocalık eğitimlerimi Zeynep Aksoy ve Chris Chavez ile tamamladım. Sonrasında 300 saatlik ileri seviye hocalık eğitimlerimi Chris Chavez&Carlos Pomeda ve OM Yoga tarzı Vinyasa ekolünün kurucusu Cyndi Lee ile yaptım. Jason Crandell ile 300 saatlik İleri seviye eğitime devam ediyorum. Yoga’nın sağlık alanındaki şifalandırıcı etkisine yakından şahit olunca Banu Çadırcı ile 150 Saat Yoga Terapi ve Yoga Anatomisi Eğitimini tamamladım. Yoga yolculuğumda rehberlik eden tüm hocalarıma bana kattıkları için minnettarım. Yoga yolculuğumda bilgi ve tecrübemi arttırmak için eğitimlerime Cyndi Lee ve Jason Crandell ile devam ediyorum. Tüm hocalarıma bana kattıkları için minnettarım.

Yoga yolculuğumda umarım yollarımız kesişir ve güzel paylaşımlar hayatlarımızı renklendirir.

Namaste
Rana Ortan

Yoga Dünyasında Workshopix
Workshopix Türkiye’deki tüm yoga, meditasyon, kişisel gelişim çalışmalarını biraraya toplayan ücretsiz bir platformdur. Birliğe bütünlüğe ulaşmak, bir olmak için kurulmuş , bu birliğe hizmet etmek için ortaya çıkmıştır.

Her ay Türkiye’nin çeşitli yerlerinde Workshopix hocaları tarafından organize edilen yoga tatillerini duyurur. Çeşitli uzmanlıklar ile ilgili program ve workshopları organize eder.

Not: itime üç Workshopix Yoga Uzmanı destek verecektir.

BURS İMKANI:
İmkanları kısıtlı olan ancak yogaya merak duyan, yoga uzmanı olma yolunda kararlı, öğrendiklerini başkalarıyla paylaşmaya hazır, iki katılımcıya %50 burs verilecektir.

İlgilenenlerin niyet mektuplarını 1/4/2019 tarihine kadar, burcu@workshopix.com adresine e-posta göndermeleri rica olunur.

Niyet mektubunda; ne kadar süredir yoga yaptığınızı, yoganın sizin için ne anlam ifade ettiğini, yoga uzmanlığı yolunda nasıl ilerlemeyi planladığınızı ve bu Programı tamamladıktan sonra öğrendiklerinizi ne tür sosyal sorumluluk projeleri kapsamında, ne şekilde başkalarıyla paylaşacağınızı net biçimde ifade etmenizi rica ederiz.

Burs verilecek kişiler 1. ve 2. modül toplam eğitim tutarının %50 sini ödeyeceklerdir.( 5500/2 = 2750tl ) Konaklama ücreti için burs söz konusu değildir.

Detaylı bilgi almak için : 

https://www.workshopix.com/rana-ortan-workshopixin-katkilariyla-rana-ortan-ile-200-saatlik-temel-yoga-uzmanlik-programi

Burcu Gönenbaba : 05059113698 email: burcu@workshopix.com

Event information
E-Posta Listeme Üye Olun!
Etkinliklerden ve yeni içeriklerden hemen haberdar olmak için e-posta adresinizi girin.