Günlük hayatta Alfa ve Beta beyin dalgaları kavramları sıkça karşımıza çıkar. Bilim adamları alfa frekansını hayal gücü, yaratıcılık, hafıza ve önseziye ev sahipliği yapan “sağ beyin” ile özdeşleştirir. 

Aktif uyanıklık halinde beyin dalga boyunun 14 ve 30 HZ arasındaki Beta frekansında olduğu söylenir. Bu dalga boyu 7 ve 14 HZ aralığına indiği zaman Alfa frekansına geçeriz. Yeni düşüncelere daha açık oluruz. Yaratıcı yönümüz ön plana çıkar. Daha az eleştiren ve yargılayan konumuna gelir, empati kurma yeteceğimiz artar. Hafızamız güçlenir, bir çok detayı dahi hatırlamak kolaylaşır. Sükunet hali arttıkça daha net odaklanır ve sağlıklı kararlar veririz. Stresle daha rahat başa çıkar ve anksiyeteden uzaklaşırız. 

Birçok bilim adamı ve sanatçı, eserlerini yaratırken alfa frekansına geçmeyi günlük ritüellerinin parçası haline getirmişlerdi.

Uyku hali dışında, gün içinde beyin kendiliğinden alfa moduna geçer ve biz bunun farkında olmayız. Peki kendi isteğimizle  bu frekansa nasıl ulaşırız? Cevabı çok tanıdık aslında; evet Meditasyon sayesinde en hızlı, en etkin ve en güvenilir şekilde bunu yapabiliriz.

Kadim Budist meditasyon tekniği Shamatha, nefese odaklanarak Alfa frekansına geçmemiz için son derece sade ve herkesin uygulayabileceği bir teknik sunar. Meditasyonu günlük hayatımızın bir parçası haine getirirken günde beş dakika ile başlayıp zaman içerisinde süreyi arttırabiliriz. 

Gün ve gün katettiğimiz mesafeyi görmek açısından bir meditasyon günlüğü tutmanızı ve üzerinizdeki etkilerini not etmenizi tavsiye ederim.