Yoga Felsefesi 101 – Yoga Sutralar

Yoga Sutralar, yoganın sistematize edildiği ilk spiritüel metindir. Milattan Önce ikinci veya üçüncü yüzyıl civarında Patanjali tarafından yazıldığı tahmin edilir. Raja Yoga’nın bir sunumudur (Raja Yoga/Royal Yoga/yoga of the mind), asana ve pranayamaya ilişkin referanslar içeren ilk metinlerdendir.

img_0704Yoga Sutralar, 196 özdeyişten oluşur. Herbir özdeyiş, örülmüş bir kumaşın bir deseni ya da rengi gibi bir parçasıdır. Özdeyişler, doğrudan deneyimlediğimiz zaman anlam ifade etmeye başlar. Linear bir süreçten ziyade organik bir süreçtir. Desen oluşana kadar herbir rengin ve çizginin belirginleşmeye başladığı. Patanjali’nin bizim için ördüğü desen sınırlı düşüncelerimizin çözülmesine ve özgürleşmemize vesile olan sürecin tanımıdır.

Patanjali, basit bir soru ile başlar: “ Yoga Nedir ?”. Buna verdiği cevap “Chitta vritti nirodaha.” Yani “zihnin dalgalanmalarını yatıştırmak.”, “zihni sabit hale getirmek” (“to calm the fluctuations of the mind” / “to steady the mind”) ifadelerini kullanır.

Samadhi’ye ulaşan yolu, egoyu bırakarak kutsal olanla bir olmanın yolunu anlatır. Zihnin ego merkezli aktivasyonu nedeniyle önyargılar ve tutkuların hepsi kafa karışıklığı ve acı doğurur. Patanjali, zihni sakinleştirmek ve dünyada acıyı doğuran zihinsel ızdırapları dindirmek için rehberlik sunar.

Yoga Sutraların tek bir asanadan bile bahsetmemesi birçoğumuzu şaşırtır. Sutraların ana teması; uygulayıcının, etik ve spiritüel gözlemlerle başlayıp, sekiz kollu yolda ilerleyerek nihayetinde Yoga’nın tüm meyvalarını tatmasıdır.